Kredyty: historia kredytowa w BIK wieczna?

Biuro Informacji Kredytowej powstało z myślą o bankach, SKOK-ach, jak również potencjalnych kredytobiorcach. BIK ma za misję tworzenie bezpieczeństwa poprzez dostarczanie wiarygodności finansowej oraz udzielanie kompletnych informacji na temat konsumentów (kredytobiorców). Wszystko to składa się na historię kredytową.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej ma na celu gromadzenie informacji i tworzenie historii kredytowych osób, które w przeszłości zaciągnęły już pożyczki w bankach czy SKOK-ach. Taka historia kredytowa umożliwi bankom i SKOK-om późniejszą weryfikację danych potencjalnego kredytobiorcy i podjęcie decyzji, czy kredyt zostanie przyznany, czy może decyzja o jego udzieleniu będzie odmowna.

BIK chce, aby transakcje pomiędzy bankiem czy SKOK-iem a kredytobiorcą były w pełni bezpieczne. Jak to działa? Kiedy potencjalny kredytobiorca składa w banku lub SKOK-u wniosek o przyznanie kredytu, instytucja finansowa wysyła do Biura Informacji Kredytowej zapytanie o to, jak prezentuje się historia kredytowa tej osoby. BIK weryfikuje jej dane, tworzy raport i przesyła go do banku lub SKOK-u. Ten, po zapoznaniu się z informacjami, może podjąć decyzję o ewentualnym przyznaniu kredytu lub odrzuceniu wniosku o kredyt. Jeśli kredytobiorca spłaca swój kredyt regularnie, według harmonogramu spłaty ustalonego z kredytodawcą, Biuro Informacji Kredytowej tworzy pozytywną historię kredytową. Jeśli jednak kredytobiorca straci płynność finansową i przestanie regularnie dokonywać ustalonych wpłat, informacja taka również znajdzie się w jego historii w BIK.

Historia kredytowa w BIK jest o tyle istotna, że pomaga nie tylko instytucjom finansowym, ale i kredytobiorcom. Banki i SKOK-i mają szybki i prosty dostęp do realnej historii zaciąganych pożyczek oraz ich spłat przez daną osobę. Dzięki temu mogą szybciej podjąć decyzję, czy wniosek o kredyt zostanie rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie. To z kolei przekłada się na szybsze poinformowanie klienta instytucji finansowej, jaka jest decyzja. Jak wiadomo, przy zaciąganiu kredytów czy pożyczek, czas gra istotną rolę. Pozytywna historia kredytowa jest także korzystna dla samego kredytobiorcy. Dzięki niej może on nie tylko szybciej uzyskać kredyt, ale również bezproblemowo zakupić na przykład sprzęt na raty w sklepie.
ile pozytywna historia kredytowa sprzyja kredytobiorcom, o tyle negatywna może znacznie utrudnić im zaciągnięcie pożyczki, kredytu, czy zakup czegoś na raty. Jeśli zatem kredytobiorca przestanie spłacać regularnie swoje zobowiązania i jego historia kredytowa się popsuje, na pewien czas może on mieć uniemożliwione uzyskanie jakiejkolwiek pożyczki czy kredytu. To fatalna informacja dla osób, które na przykład były w złej sytuacji finansowej, lecz w ostateczności udało im się uregulować zobowiązanie i przywrócić sobie płynność finansową. Jeśli bowiem ich sytuacja finansowa uległa poprawie, to mimo wszystko banki i SKOK-i mogą odrzucać ich wnioski o udzielenie pożyczki.

Żeby na powrót móc uzyskać kredyt, pożyczkę, lub zakupić coś w sklepie na raty, kredytobiorca będzie musiał poprawić swoją historię kredytową. Może zrobić to na dwa sposoby. Pierwszym jest powolne odbudowywanie swojej pozytywnej historii kredytowej poprzez zaciąganie bardzo symbolicznych zobowiązań i regularne ich spłacanie. Może także wystąpić do Biura Informacji Kredytowej z wnioskiem o wymazanie negatywnych wpisów, jednak wiąże się to niejednokrotnie z koniecznością poniesienia pewnych kosztów finansowych oraz długim okresem wprowadzenia wnioskowanych zmian.

Historia kredytowa nie jest czymś, co znika. Tworzy się ona na podstawie zaciąganych przez kredytobiorców w ciągu ich życia zobowiązań finansowych, jakimi są kredyty i pożyczki. Aby więc nie mieć problemów z uzyskaniem kredytów w przyszłości, należy dbać o regularne spłacanie swoich zobowiązań finansowych.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email