Kredyt technologiczny dla firm wstrzymany

Bank Gospodarstwa Krajowego odwołał wiosenny nabór wniosków od firm o kredyt technologiczny finansowany z Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” na lata 2007-13

Przyczyna decyzji lezy w duzo większym, niż oczekiwano zainteresowaniu w naborze grudniowym, kiedy to wpłynęła rekordowa liczba 628 wniosków na kwotę dofinansowania rzędu 1,6 mld zł. Stanowi to 650 proc. wartości środków finansowych przeznaczonych na ten konkurs i 120 proc. całości środków na ten kredyt w ramach działania 4.3 POIG.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, takich jak zakup i wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie z jej pomocą wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Print Friendly, PDF & Email