Kredyt studencki na zakup mieszkania

Wielu studentów marzy o zakupie własnego mieszkania. Nie każdy może jednak dostać kredyt studencki, który umożliwiałby realizację tego marzenia.

Istnieją ogólne zasady określające, kto może taki kredyt otrzymać. Przede wszystkim kredytobiorca musi być studentem uczelni publicznej lub niepublicznej, studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

Kredytobiorca musi posiadać również pełną zdolność do czynności prawnych, a swoją edukację musiał rozpocząć wcześniej, niż przed 25 rokiem życia.

Zabezpieczeniem kredytu musi być zazwyczaj dwóch poręczycieli, przy czym część banków wymaga, by osobami tymi byli rodzice kredytobiorcy.

Print Friendly, PDF & Email