Kredyt na zakup pojazdu

W jaki sposób można sfinansować zakup pojazdu? Najlepszym rozwiązaniem jest kredyt samochodowy. Wbrew swojej nazwie, umożliwia on zaciągnięcie kredytu nie tylko na zakup samochodu, ale również innego rodzaju pojazdów. Co jeszcze kredytobiorca może sfinansować za jego pomocą? O tym w poniższym artykule.

Kredyt samochodowy daje możliwość nabycia pojazdu, przy czym – pomimo nieco mylącej nazwy kredytu – nie jest to pożyczka bankowa udzielana na zakup jedynie samochodów.
Kredyt samochodowy to rodzaj pożyczki celowej. Za jego pomocą można sfinansować zakup pojazdu, przy czym nie musi być to wyłącznie samochód osobowy. Za pomocą kredytu samochodowego możemy bowiem sfinansować zakup innego rodzaju pojazdów, jak na przykład motocykli, przyczep kempingowych czy nawet skuterów wodnych. Co bardzo istotne, kredyt samochodowy daje kredytobiorcy możliwość nabycia nie tylko nowego, ale również używanego pojazdu. Jest to bardzo duża zaleta, ponieważ kupujący często chcą zaoszczędzić, decydując się na pojazdy używane. Jak wiadomo, ich cena potrafi być bardzo korzystna. Pieniądze zaoszczędzone w ten sposób można przeznaczyć na inne cele. Dodatkowym atutem jest fakt, że przy wsparciu kredytu samochodowego osoba kupująca pojazd może nabyć go zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Co stanowi zabezpieczenie kredytu samochodowego? To proste – jest nim kupowany pojazd. Jeśli kredyt nie będzie terminowo spłacany, lub kredytobiorca w ogóle zaprzestanie regulowaniu rat pożyczki bankowej, wówczas bank będzie miał możliwość przejęcia pojazdu. Oczywiście banki, jeszcze przed udzieleniem kredytu, weryfikują zdolność oraz historię kredytową klienta. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi również zastaw rejestrowy, depozyt karty pojazdu albo przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Zastaw rejestrowy to dość popularna forma zabezpieczenia roszczeń. Metoda ta stosowana jest zazwyczaj przy kredytach na niezbyt wysokie kwoty. Zastaw rejestrowy daje możliwość wykorzystania poszczególnych składników majątku kredytobiorcy na zabezpieczenie zobowiązania. Kredytobiorca ma więc możliwość zastawienia pod kredyt jakiegoś bardziej wartościowego przedmiotu, który do niego należy.

Depozyt karty pojazdu nie jest najbardziej lubianą przez kredytobiorców metodą zabezpieczenia roszczenia. Mimo to metoda ta jest o tyle korzystna, że nie pociąga kredytobiorcy do dodatkowych kosztów. Zwyczajnie na okres zadłużenia, to jest do dnia, dopóki kredyt bankowy nie zostanie w całości spłacony, bank zatrzymuje kartę pojazdu, który jest przedmiotem kredytowania. Niekorzyść z punktu widzenia kredytobiorcy polega na tym, że bez karty pojazdu nie może on wyrejestrować ani sprzedać zakupionego za pieniądze z kredytu pojazdu. Bank zwraca właścicielowi kartę pojazdu w momencie, gdy całość roszczeń zostanie już zaspokojona, czyli w momencie, kiedy kredyt bankowy zostanie w całości spłacony.

Ostatnią metodą zabezpieczenia pożyczki samochodowej, jaką często stosują banki, jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. Taka forma zabezpieczenia kredytu polega na tym, że kredytobiorca przenosi prawa własności pojazdu na rzecz wierzyciela, tj. banku, który udzielił mu kredyt. Istnieją dwie formy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Pierwsza forma, to kiedy kredytobiorca przenosi na bank część swojej własności, zaś bank będący wierzycielem zobowiązuje się do przeniesienia własności na kredytobiorcę w momencie, gdy przestanie on być już dłużnikiem banku. Aby móc korzystać z przewłaszczonego pojazdu, kredytobiorca ustala z bankiem zakres czasu, przez jaki będzie mógł używać nabytej własności.
Drugą formą jest sytuacja, kiedy to dłużnik przenosi własność rzeczy ruchomej na rzecz swojego wierzyciela, czyli banku. Warunkiem jest jednak, że w momencie zaspokojenia całości roszczeń kredytodawcy, dłużnik automatycznie otrzymuje na własność pojazd. Ta forma zdaje się być dla kredytobiorcy nieco korzystniejsza.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email