Koniec kredytów walutowych na Węgrzech

Węgierski bank centralny  porozumiał się z poszczególnymi bankami w sprawie przewalutowania kredytów. Proces będzie składał się z trzech kroków.

W pierwszej kolejności ustalone zostaną warunki wypłacania rekompensat. Następnie kredytodawcy dokonają korekt zobowiązań w zgodzie z narzuconymi regułami, w wyniku czego kredytobiorcy uzyskają możliwość zamiany zobowiązań we frankach i euro na zobowiązania w forintach.

Znany jest  kurs, w oparciu o który nastąpi przewalutowanie. Najprawdopodobniej będzie to kurs średni z dnia, w którym sąd najwyższy wydał wyrok w sprawie kredytów.

 

Print Friendly, PDF & Email