Jak się skończy sprawa grecka?

Parę dni temu pojawiły się pogłoski, że rząd grecki potajemnie zlecił druk nowej drachmy.

Przyznać należy, że wyjście Grecji ze strefy euro byłoby wydarzeniem bez precedensu. Europejska unia walutowa została zaprojektowana jako rozwiązanie stałe, nikt więc z całą pewnością nie jest w stanie powiedzieć jakie skutki pociągnie za sobą wystąpienie z niej jednego z członków.

Business Insider przewiduje, że w przypadku opuszczenia strefy euro przez Grecję, pod największą presją rynków znajdzie się Europejski Bank Centralny – instytucja odpowiadająca za stabilność cen i wiarygodność kredytową unii walutowej. W trudnej sytuacji prawie na pewno znajdą się też włoskie i hiszpańskie banki szturmowane przez wycofujących depozyty klientów.

Print Friendly, PDF & Email