Jak można inwestować w obligacje?

większość rynku obligacji to emisje dla inwestorów instytucjonalnych lub o progu wejścia nieosiągalnym dla większości inwestorów indywidualnych (np. 100 tys. zł). Stopniowo jednak powiększa się liczba emisji skrojonych pod inwestorów indywidualnych.

Najłatwiej kupić obligacje Skarbu Państwa. Ich dystrybutorem jest obecnie PKO BP. Żeby zacząć kupować obligacje trzeba udać się do najbliższej placówki PKO BP i podpisać umowę na prowadzenie konta obligacyjnego. Otrzymujemy dostęp do prostego serwisu internetowego, w którym możemy wydawać dyspozycje zakupu, sprzedaży i zamiany obligacji zapadających na obligacje z nowej emisji. Płacimy przelewem z dowolnego innego konta. Definiujemy również konto, na które mają wpływać pieniądze z odsetek i wykupionych obligacji. PKO BP nie bierze prowizji od transakcji.

Skarb Państwa oferuje obligacje dwuletnie o stałej stopie procentowej, trzyletnie o zmiennej stopie procentowej oparte o WIBOR 6-m oraz cztero- i dziesięcioletnie o zmiennej stopie procentowej oparte o inflację. Obligacje trzy- i czteroletnie dają odsetki rentierskie (wypłacane systematycznie), dwu- i dziesięcioletnie dają odsetki wypłacane w momencie wykupu. Obligacje można wykupić przedterminowo, ale traci się 1 zł odsetek od każdej przedstawionej do wykupu obligacji. Wartość nominalna każdego z tych papierów to 100 zł, a minimalnym progiem wejścia jest jedna obligacja. Można je też kupować w ramach konta emerytalnego IKE, również prowadzonego przez PKO BP.

Źródło: rynekzlota24.pl

Fot. Jolo, pl.wikipedia.org, CC BY-SA 2.5

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email