Indywidualne Konto Emerytalne

IKE to forma dobrowolnego oszczędzania na emeryturę przewidziana w reformie emerytalnej przeprowadzonej na przełomie wieków przez rząd Jerzego Buzka. W założeniu miało stać się trzecim filarem systemu ubezpieczeń społecznych (I i II filarem są obowiązkowe ZUS i OFE). Zachętą do oszczędzania w tym systemie jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, przy założeniu, że pieniądze wypłaca się po 60 roku życia. Innymi słowy jeśli wytrzymamy do emerytury, zyski z IKE są nieopodatkowane, o ile dokonaliśmy wpłat w ciągu co najmniej pięciu różnych lat kalendarzowych. Pieniądze zgromadzone na IKE można wypłacić wcześniej, także częściowo, jeśli zajdzie taka potrzeba, jednak wówczas obowiązuje nas 19% podatek Belki.Przewidziany jest limit wpłat na IKE. Do 2008 r. była 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (wskaźnik liczony nieco inaczej niż ten, który przytoczyłem na początku artykułu). Od 2008 r. limit wynosi 3-krotnośc miesięcznego wynagrodzenia, czyli na rok 2015 wyniesie 11 877 PLN.

Źródło: rynekzlota24.pl

 

Print Friendly, PDF & Email