Hipoteka kaucyjna formą zabezpieczenia

Hipoteka kaucyjna stanowi rodzaj kredytu hipotecznego, będącego zabezpieczeniem wierzytelności o nieustalonej wysokości.
Hipoteka tego rodzaju ustanawiana jest do konkretnej sumy. Za pomocą hipoteki kaucyjnej możemy zabezpieczać dwa rodzaje wierzytelności. Pierwszym z nich jest wierzytelność o nieustalonej wysokości, które jednak już istnieją (np. poręczenia kredytów, alimenty itp). drugim jest wierzytelność z dokumentów zbywalnych, kiedy wysokość tej wierzytelności została odgórnie ustalona.

Print Friendly, PDF & Email