Dofinansowanie kredytu w ramach programu europejskiego

Gwarancje kredytowe z programu „Innowacyjna Gospodarka”

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że aż 250 milionów złotych zostanie przeznaczonych na gwarancje kredytowe. Skorzystać z nich będą mogły mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pieniądze pochodzą z unijnego programu „Innowacyjna Gospodarka”.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podał do publicznej wiadomości informację, że w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka” będą dostępne środki finansowe w wysokości 250 milionów złotych. Środki finansowe dostępne w ramach programu będą służyły do finansowania działalności innowacyjnej sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Program „Innowacyjna Gospodarka” wszedł w życie pod koniec 2007 roku. To jeden z sześciu programów, nad którymi czuwają Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Program finansowany jest przy użyciu środków europejskich.
Z programu „Innowacyjna Gospodarka” skorzystać mogą przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy mają na celu realizację innowacyjnych projektów powiązanych z rozwojem oraz badaniami, strategicznymi z punktu widzenia gospodarczego inwestycjami oraz nowoczesnymi technologiami.
W latach 2007-2013 przedsiębiorcy uzyskali wsparcie w ramach programu na sumę około 10 miliardów euro. Większość środków finansowych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), natomiast mniejsza część (nieco ponad 1,5 miliarda euro) to środki pochodzące z budżetu krajowego. Projekty dofinansowane w latach 2007-2013 miały na celu przede wszystkim podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki a także poziomu polskich przedsiębiorstw. Ponadto celem programu „Innowacyjna Gospodarka” jest tworzenie lepszych miejsc pracy, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarki krajowej oraz ogólny wzrost konkurencyjności nauki w Polsce.

Co bardzo istotne, wsparcie w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka” nie ogranicza się do konkretnej branży. Wsparcie finansowe udzielane jest bowiem niezależnie od tego, w jakim sektorze oraz branży działa dane przedsiębiorstwo.
Fundusze w ramach programu podzielone są na tzw. osie priorytetowe. Instytucją która realizuje program „Innowacyjna Gospodarka” sjest Ministerstwo Rozwoju. Do tzw. Instytucji Pośredniczących należą Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji.
Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z 10 bankami, którymi są: Alior Bank, Bank BPH, Bank Millenium, BZ WBK, ING Bank Śląski, PKO BP, mBank, Raiffeisen Bank Polska a także banki spółdzielcze, które są zrzeszone w Grupie Banku BPS oraz SGB-Banku.
Dostępna pula, czyli 250 milionów złotych, pozwoli objąć gwarancjami kredyty o łącznej wartości rzędu 416 milionów złotych. Aby skorzystać z pieniędzy, trzeba się będzie pośpieszyć. Gwarancje kredytowe z dostępnych środków programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” udzielane będą jedynie do końca roku, tj. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego dodał, że gwarancje kredytowe udzielane innowacyjnym przedsiębiorstwom udzielane będą na zbliżonych zasadach, co te w programie gwarancji de minimis. Gwarancje zabezpieczą zatem spłatę 60 procent wartości kredytu. Należy przy tym pamiętać, że wysokość jednostkowej gwarancji nie może być wyższa, niż 3,5 miliona złotych. Gwarancje kredytowe będą ponadto udzielane na okres maksymalnie 27 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego, oraz 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych. Aby skorzystać z puli pieniędzy w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”, należy spełnić co najmniej jeden z kilku warunków obowiązujących w programie, dla przykładu wykorzystał w ciągu ostatnich 3 lat pożyczkę albo gwarancję w ramach jednego z krajowych, regionalnych albo europejskich programów wspierania badania.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email