GUS – polska gospodarka wciąż mizerna

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany jest negatywnie, podobnie jak w czerwcu, i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. W lipcu utrzymał się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie minus 4.

Według GUS ogólny klimat koniunktury w budownictwie firmy oceniły w lipcu nieco mniej pesymistycznie niż w czerwcu, na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. W lipcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie ukształtował się na poziomie minus 15 (w czerwcu minus 17).

Jak podaje GUS, w lipcu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym utrzymuje się na dotychczasowym poziomie, lecz oceny te są gorsze niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Odnotowywany jest niewielki wzrost bieżącej sprzedaży. Odpowiednie prognozy są również korzystne, choć ostrożniejsze od formułowanych w czerwcu.

Oceny sytuacji finansowej są mniej negatywne niż miesiąc wcześniej. Przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może się pogorszać w stopniu zbliżonym do oczekiwanego w czerwcu. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą nadal rosnąć.

Print Friendly, PDF & Email