Fundusze inwestycyjne straciły ponad 3,2 mld zł

Prawie od połowy ubiegłego roku trwa negatywna tendencja w krajowych funduszach inwestycyjnych. Według informacji uzyskanych z 387 funduszy, różnica pomiędzy wartością sprzedaży i odkupień była w grudniu piąty raz z rzędu ujemna i wyniosła -1,0 mld zł. Po sierpniu, kiedy to bilans sprzedaży TFI ukształtował się na poziomie -2,4 mld zł, był to drugi z kolei najgorszy rezultat w 2011 roku.

W grudniu odnotowano również relatywnie wysoką aktywność klientów. Nabyli oni jednostki za prawie 8 mld zł, odkupując w tym czasie niemal 9 mld zł. Obie wartości były wyższe od zeszłorocznej średniej rynkowej.
Sprzedaż netto w TFI była w grudniu ujemna i wyniosła minus 1 mld zł. Bilans sprzedaży w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł minus 3,266 mld zł.
Najlepsze wyniki sprzedaży osiągnęły fundusze dłużne oraz pieniężne i gotówkowe. W obu segmentach rok zakończył się napływem netto ok. 2,1 mld zł. Najgorzej poszło natomiast funduszom akcyjnym i mieszanym (saldo odpowiednio minus 2,9 mld i minus 5,8 mld zł).

Print Friendly, PDF & Email