Finanse spółek skarbu państwa – dywidenda

Minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski opowiedział się za racjonalnymi dywidendami. Zadeklarował, ze nie będzie wyciągał pieniędzy przeznaczonych na inwestycje w spółkach. Jednak nie chce aby zyski leżały na kontach bankowych nie przynosząc dodatkowych przychodów.

Budzanowski powiedział, ze dywidenda jest prawem akcjonariusza, ale to prawo należy stosować bardzo rozważnie. Środki finansowe spółek winny kreować wartość w spółkach – i to wartość dla wszystkich akcjonariuszy. Do tego zalicza się polityka inwestycyjna spółek. Jeśli są realne projekty i spółka potrafi przekonać do nich akcjonariuszy, to należy pozostawic dedykowane pieniądze na przeprowadzenie inwestycji.

Wyjaśnił, że dywidenda będzie pobierana od spółek nie w oparciu o plany strategiczne – gdyż one mogą mieć jedynie charakter teoretyczny – ale w oparciu o konkretne zobowiązania.

(źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email