Finanse przedsiębiorstw – zabezpieczanie cyklicznych kontraktów

Akredytywa czy gwarancje bankowe stanowią bardzo dobre zabezpieczenie dla każdego kontraktu handlowego, nawet gdy jego wartość jest niewielka. Konstrukcja tych produktów nie nakłada żadnych ograniczeń kwotowych. Tego typu bariery mogą natomiast wynikać z polityki banku. To od jego decyzji zależy, czy dany produkt będzie oferowany wszystkim przedsiębiorcom, czy tylko tym, którzy realizują obroty powyżej określonego progu lub którzy posiadają bardziej zaawansowany typ rachunku bieżącego.

 

Print Friendly, PDF & Email