Finanse przedsiębiorstw: finansowanie 7PR

Przedsiębiorcy chcący inwestować w badania i rozwój mogą się starać o dofinansowanie nie tylko w konkursach krajowych, ale też o dotacje międzynarodowe. Największą pod tym względem inicjatywą na Starym Kontynencie jest 7PR.
Program Ramowy Komisji Europejskiej (7PR) wspiera współpracę międzynarodową we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego. Jego budżet na lata 2007-13 to ponad 53 mld  euro. Do tej pory z 7PR zostało dofinansowanych ponad 1100 projektów z udziałem polskich firm i specjalistów. Kolejni też mają szansę — pieniądze czekają w kilkudziesięciu konkursach.

Print Friendly, PDF & Email