Finanse przedsiębiorcy: podatek liniowy

Jeśli przedsiębiorca chce wybrać podatek liniowy to ma na to czas do 20 stycznia.
Podatek liniowy jest korzystny dla przedsiębiorców z wysokimi dochodem, bowiem zobowiązanie podatkowe obliczane jest według jednej, 19-proc. stawki, niezależnie od tego, jak duży jest dochód firmy. Jeśli przedsiębiorca zarabia niewiele, korzystniejsza może okazać się skala podatkowa, ze względu na niższą o jeden punkt procentowy stawkę podatku (dla pierwszego progu stawka wynosi 18%).
19-proc. stawka opłaca się od 99 tys. zł rocznego dochodu

Print Friendly, PDF & Email