Finanse Polski – rezerwy dewizowe

Narodowy Bank Polski poinformował, że rezerwy dewizowe Polski w euro osiągnęły na koniec kwietnia najwyższy w historii poziom i wyniosły ponad 77,6 mld euro. To blisko 3 mld euro więcej niż przed miesiącem.

Natomiast w przeliczeniu na dolary amerykańskie stan oficjalnych aktywów rezerwowych Polski powiększył się z 99,7 mld dol. w końcu marca do 102,8 mld dol. w końcu kwietnia.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

 

Print Friendly, PDF & Email