Finanse Polski – inflacja

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące cen towarów i usług konsumpcyjnych, które w marcu były o 3,9 proc. wyższe niż rok wcześniej, po tym, jak w lutym rosły o 4,3 proc.

W ujęciu rocznym wolniej rosły ceny związane z transportem (o 9,3 proc. wobec 10,3 proc. w lutym) i żywności (o 3,6 proc. wobec 4,5 proc. w lutym). Na ponad 5-proc. poziomie utrzymała się dynamika wzrostu cen związanych z użytkowaniem mieszkania. Wskaźnik inflacji obniżyły niższe ceny odzieży i obuwia (ceny spadły o ponad 4 proc. po spadku o 1,8 proc.) oraz usług związanych z łącznością.

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,5 proc. Jak podaje GUS, największy wpływ na wskaźnik cen miały podwyżki cen żywności o 1,2 proc. (w lutym rosły o 0,8 proc.). Najbardziej podrożały warzywa i nabiał oraz ryż. Niższe niż przed miesiące były z kolei ceny owoców, pieczywa i napojów alkoholowych.

Print Friendly, PDF & Email