Finanse Polski – deficyt budżetu 24,81 mld zł

Ministerstwo Finansów podało, iż w budżecie państwa na koniec kwietnia br. odnotowano 24,81 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 35,0 mld zł. Stanowi to 70,9% planu na bieżący rok, zapisanego w ustawie budżetowej.

Dochody budżetu państwa osiągnęły 93,90 mld zł, czyli 32,0% planu, zaś wydatki – 118,70 mld zł, czyli 36,1% planu.

Łącznie wpływy z podatków pośrednich wyniosły 31,9% rocznego planu, z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 43,5%, zaś z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 31,6%.
 

Print Friendly, PDF & Email