Finanse Polski – wzrost upadłości firm

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podała informacje dotyczące upadłości firm polskich. Z danych pochodzących z sądów gospodarczych wynika, że w marcu upadłość ogłosiły 74 firmy. Było to o 4,2 proc. więcej niż w lutym, w którym zanotowano 71 upadłości oraz 10,4 proc. więcej niż w marcu 2011 r., kiedy to upadło 67 firm. 23 proc. udział w liczbie upadłości miały firmy jednoosobowe.

W ostatnich dwunastu miesiącach na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 758 przedsiębiorstw.

Print Friendly, PDF & Email