Finanse Polski – większe przychody z prywatyzacji spółek

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że w latach 2012-13 przychody z prywatyzacji powinny wynieść ok. 15 mld zł. W planach jest prywatyzacja 300 spółek – 279 nadzorowanych przez ministra skarbu państwa i 21 nadzorowanych przez innych ministrów.

Ministerstwo Skarbu przewiduje pozbycie się udziałów w 85 proc. nadzorowanych przez siebie spółkach. W pozostałych 15 proc. spółek o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa utrzymane zostaną pakiety większościowe lub pozwalające zachować władztwo korporacyjne. Dotyczy to m.in. firm sektora energetycznego, finansowego i obronnego.

Z planu na lata 2012-13 opublikowanego przez resort skarbu wynika, że działania prywatyzacyjne będą dotyczyć 279 nadzorowanych przez ministra skarbu państwa, 15 nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, 4 nadzorowanych przez ministra gospodarki oraz 2 nadzorowanych przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

 

Print Friendly, PDF & Email