Finanse Polaków – ocena swojej sytuacji materialnej

CBOS przeprowadził sondaż na temat sytuacji materialnej wśród Polaków.

57 proc. uczestników badania oceniło, że żyje im się przeciętnie – starcza im na co dzień, ale muszą oszczędzać na poważniejsze zakupy. 24 proc. zadeklarowało, że ich rodzina żyje skromnie, co oznacza, że na co dzień musi bardzo oszczędnie gospodarować środkami. Natomiast 3 proc. Polaków określa życie swojej rodziny jako bardzo biedne i przyznaje, że nie starcza im na zaspokajanie podstawowych potrzeb. 15 proc. respondentów deklaruje większą swobodę w gospodarowaniu swoimi zasobami, twierdząc, że żyje im się dobrze i starcza im na wiele bez specjalnego oszczędzania.

Print Friendly, PDF & Email