Finanse Polaka – becikowe

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, przedłożony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z projektem od 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe, przysługiwać będzie jedynie rodzinom o miesięcznych dochodach nie przekraczających 1922 zł na osobę. Jest to realizacja postulatu zawartego w expose premiera, który zapowiadał, że becikowe przysługiwać będzie rodzinom o rocznych dochodach poniżej 85 tys.

Print Friendly, PDF & Email