Finanse Polaka – dodatek do emerytury z odwróconej hipoteki

Odwrócona hipoteka może uzupełnić budżet domowy osób na emeryturze nawet o 20-50 proc. w porównaniu ze średnią wysokością świadczenia emerytalnego – ocenili przedstawiciele Związku Banków Polskich.

Podkreślono, że odwrócona hipoteka powinna być stosowana i oferowana przez ściśle kontrolowane i nadzorowane instytucje, takie jak banki. Jest to obszar, w którym klienci podejmują decyzje dotyczące znacznego majątku, często dorobku całego życia. Konieczne jest więc zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości takich transakcji.

W styczniu 2012 r. pod obrady rządu trafił projekt założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Celem projektu jest stworzenie ram legislacyjnych do produktu finansowego nazywanego potocznie odwróconą hipoteką.

Print Friendly, PDF & Email