Finanse osobiste: wydatki świąteczne

Z badania przeprowadzonego wśród Polaków wynika, ze ponad 50 procent na tegoroczne święta planuje wydać mniej niż 500 złotych.

Blisko 30 procent badanych deklaruje, ze na przygotowanie wigilii, zakup bożonarodzeniowego drzewka, jedzenia, itp. – przeznaczy od 200 do 500 złotych. To najczęściej deklarowana kwota na ten cel. Grupa tych osób, w porównaniu z poprzednim rokiem, urosła o 3 %. Z pewnością wzrost wynika z podwyższonych cen żywności.

Niezwykle ważną częścią planowanych wydatków na Boże Narodzenie są oczywiście prezenty dla najbliższych – tu przeznaczamy najwyżej 200 złotych. W większości chcemy ten wydatek pokryć z bieżącej gotówki, bez korzystania z kart kredytowych czy oszczędności.

Na zakup tych samych produktów co przed rokiem dziś musimy przeznaczyć znacznie większa sumę. Niemal co piąty badany okazuje się być oszczędzającym i przeznaczy na święta najwyżej 200 zł. W porównaniu z poprzednim rokiem, zmalała liczba osób, które na przygotowanie świąt wydawały sporo, bo ponad 2000 zł (spadek o 3 punkty procentowe).

Print Friendly, PDF & Email