Finanse osobiste: GUS o wynagrodzeniach

Z raportu GUS wynika, że przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosło w grudniu 4015 zł, a bez wypłat z zysku – 4012 zł.  Wzrost wynagrodzenia do grudnia 2010 wyniósł 4,4 proc., co po uwzględnieniu inflacji oznacza, że realnie płace w grudniu spadły o 0,2 proc. a miesiąc wcześniej o 0,3 proc.
Oczekiwana jest obniżka tempa wzrostu wynagrodzeń. Czynnikiem ograniczającym presję na wzrost płac będą: podwyżka składki rentowej opłacanej przez pracodawców o 2 pkt proc., zamrożenie płac w sektorze publicznym, znacznie słabsze wyniki finansowe firm niż w roku ubiegłym ale głównie ciągły wzrost bezrobocia.

Print Friendly, PDF & Email