Finanse: odsetki ustawowe

Resort Sprawiedliwości poprosił Ministerstwo Finansów, KNF oraz prezesa NBP o to, aby zajęli stanowisko odnośnie zmian poziomu oprocentowania odsetek ustawowych w terminie do dnia 16 października 2016 roku.

W ubiegłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję, że stopa lombardowa określająca najwyższy możliwy poziom oprocentowania, została zmniejszona do 3 procent. Maksymalny poziom odsetek nie może więc wynieść więcej, niż 12 procent.

Rządowe rozporządzenie mówi jednak, że odsetki ustawowe, które stanowią formę odszkodowania za zwłokę w zapłacie, oprocentowane są na poziomie 13 procent.

W związku z tą rozbieżnością Resort Sprawiedliwości oczekuje sprostowania i zajęcia jednego stanowiska.

Print Friendly, PDF & Email