Finanse młodych Polaków w kiepskiej formie – długi nie tylko za pożyczki

Pożyczki i kredyty stanowią duże obciążenie sporej części kredytobiorców w młodym wieku. Niemniej jednak nie tylko te produkty bankowe spędzają im sen z powiek. Bieżące rachunki, opłaty za media, koszty wynajmu mieszkania itp. również stanowią spory problem dla dużej grupy osób.

Spora liczba młodych osób, to znaczy w wieku od 18 do 31 lat, ma dość poważne problemy z terminowym spłacaniem należności do banków za zaciągnięte kredyty i pożyczki krótkoterminowe. Okazuje się jednak, że nie tylko kredyty nastręczają młodym osobom problemów. Jak wskazują analitycy rynku finansowego, niemal 330 tysięcy młodych Polaków ma problemy z terminowym regulowaniem należności za inne zobowiązania finansowe. W sumie dłużnicy Ci zalegają z płatnością rzędu 1,3 miliarda złotych.
Jak przedstawiają się długi młodych Polaków? Niektórzy mają drobne zaległości, które starają się nieco zmniejszać z miesiąca na miesiąc, przy okazji kolejnych opłat. Niemniej jednak zdarzają się również osoby bardzo poważnie zadłużone. Długi te potrafią przekraczać kwotę 500, a nawet 700 tysięcy złotych na osobę.
Co powoduje tak złą sytuację finansową tych osób? Pomijając kredyty długoterminowe i szybkie pożyczki krótkoterminowe, zaległości finansowe młodych osób powodują również inne opłaty, jak na przykład comiesięczne opłaty za media, czynsz, koszty wynajmu mieszkania, opłaty abonamentowe za telefon oraz Internet, a także alimenty, których to płacenia wiele osób stara się unikać.
Oczywiście kredyty i pożyczki również stanowią duży problem w przypadku tej grupy wiekowej. Dlaczego spory odsetek młodych osób ma problemy z terminowym regulowaniem należności z tytułu raty za kredyt czy pożyczkę? Wielu analityków rynku finansowego wskazuje na fakt, że osoby młode bardzo często nie mają jeszcze stabilnej sytuacji finansowej. Niejednokrotnie, nawet w okresie jednego roku, potrafią one zmieniać pracę od jednego do nawet kilku razy. Często zdarzają im się również epizody bezrobocia, kiedy to albo nie mogą znaleźć miejsca zatrudnienia ze względu na brak wystarczającego doświadczenia i kompetencji zawodowych, albo zwyczajnie decydują się oni na nie świadomie, chcąc zrobić sobie na przykład chwilową przerwę.
Bardzo często osoby młode zaciągają pożyczki bankowe pod wpływem emocji. Ich decyzje niejednokrotnie nie są dostatecznie przemyślane. Często starając się uzyskać pozytywną decyzję finansową, zaniżają podczas prognozy kredytowej kwoty, jakie wydają co miesiąc na opłaty stałe czy życie. W efekcie bank przyznaje im wyższą kwotę pożyczki, a młodzi kredytobiorcy popadają w tarapaty z regularnym płaceniem ustalonych w harmonogramie rat.
Istnieje również pewna grupa osób, która po tym, jak uzyska już pożyczkę gotówkową albo większy kredyt, zwyczajnie świadomie przestaje opłacać należności wiedząc, że bank i tak nie będzie w stanie ich od nich wyegzekwować. Powód? Osoby takie najczęściej nie posiadają własnego mienia, które bank mógłby zając, na przykład mieszkanie, dom czy samochód, ani nic innego, co byłoby dla banku wartościowe. Odzyskanie pieniędzy od tego rodzaju dłużników może okazać się dla banku bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Oczywiście osoby te automatycznie trafiają na czarną listę dłużników i psują tym samym swoją historię kredytową. W efekcie w przyszłości mogą mieć problemy z uzyskaniem nawet niewielkiej pożyczki, czy zakupem czegokolwiek na raty.
Oczywiście wspomniane wyżej przypadki to tylko pewien odsetek młodych Polaków, którzy mają problemy z terminowym wywiązywaniem się ze zobowiązań finansowych. W sumie problemy z regularnym płaceniem za rzeczy inne niż kredyty i pożyczki ma około 4 procent wszystkich osób w przedziale wiekowym od 18 do 31 lat.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email