Finanse miast – brak stabilnych dochodów

Problemem polskich samorządów nie jest ich zbyt duże zadłużenie, ale brak stabilnych dochodów. W 2008 r., gdy wprowadzono m.in. ulgi prorodzinne, samorządy zostały wybite ze stanu równowagi finansowej. System, który był dobry i dobrze funkcjonował, został wtedy zachwiany. Wskutek wprowadzonych wówczas zmian mamy nieuzasadniony spadek dochodów gmin. Zapewne samorządy mogły straty z tytułu ulg prorodzinnych zrównoważyć, ale to odbyłoby się kosztem zaplanowanych wcześniej inwestycji.

Polskie samorządy nie są nadmiernie zadłużone. Dług samorządów wynosi niecałe 4 proc. PKB, podczas gdy w Niemczech to 30 proc., a w Hiszpanii – 15 proc.

Print Friendly, PDF & Email