Finanse: Leasing finansowy – czym jest?

Istnieje wiele form pozyskiwania środków trwałych do firmy. Jednym z nich jest leasing finansowy. Często jest on określany jako leasing inwestycyjny oraz leasing kapitałowy. Ten rodzaj leasingu ma wiele zalet, szczególnie dla leasingobiorcy. Czym jest leasing finansowy? Jakie należy spełniać kryteria, aby móc z niego skorzystać? Co należy brać pod uwagę podczas wyboru leasingodawcy?

Leasing finansowy polega na tym, że leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawa do użytkowania określonych środków składających się na majątek trwały. Obie strony ustalają czas, na jaki prawo to zostaje przyznane. W zamian za to, że leasingodawca udostępnia leasingobiorcy np. swoje finanse, ten dokonuje określone, regularne opłaty, tzw. raty leasingowe.

Rata leasingowa w tym przypadku dzieli się na część kapitałową oraz odsetkową. Ta pierwsza uznawana jest za kapitał przy operacji kredytowej. Zmniejsza ona zysk leasingobiorcy po opodatkowaniu. Jeśli natomiast chodzi o część odsetkową, to jest ona kosztem uzyskania przychodu.

Leasing finansowy charakteryzuje się tym, że wyłącznie rata odsetkowa a także koszty amortyzacji mogą zostać wliczone do kosztów uzyskania przychodu. Leasingobiorca wprowadza przedmiot leasingu do majątku swojej firmy. W efekcie tego może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Co bardzo istotne, kiedy ostatnia rata zostanie wpłacona przez leasingobiorcę, a tym samym ureguluje on względem leasingodawcy wszelkie zobowiązania, przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy. Jeśli chodzi o podatek VAT, to leasingobiorca jest zobowiązany do zapłacenia go w jednej racie w momencie, gdy przedmiot ten zostanie przekazany mu do użytku. Termin wpłaty to zazwyczaj 7 dni od momentu, gdy przedmiot leasingu przejdzie na własność leasingobiorcy. Może to rzecz jasna nadwyrężyć jego finanse, jednak opłata ta – jak wspomnieliśmy wcześniej – jest jednorazowa.

Jakie są główne zalety leasingu finansowego? Przede wszystkim raty leasingowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu firmy. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą dzięki tej racie pomniejszyć podatek. Umowa leasingowa nie obciąża zdolności kredytowej, a to istotne kryterium, gdyby przedsiębiorca planował w niedługim czasie wziąć kredyt. Kolejną zaletą jest to, że właściciel firmy szybciej uzyska leasing niż kredyt, ponieważ w przypadku umowy leasingowej jest znacznie mniej formalności niż w przypadku, gdyby przedsiębiorca starał się o zwykły kredyt bankowy.

Aby móc uzyskać leasing finansowy, leasingobiorca musi spełniać określone kryteria. Zazwyczaj jego firma musi funkcjonować na rynku co najmniej 6 miesięcy. Przedsiębiorstwo nie może ponadto zalegać w opłacaniu składek ZUS. Przedsiębiorca musi ponadto wykazać przychód.

Na co leasingobiorca powinien zwrócić uwagę w momencie wybierania leasingodawcy? Przede wszystkim powinien on porównać oferty leasingodawców na rynku. Warto również zweryfikować, czy wybrany leasingodawca jest rzetelny. W tym momencie leasingobiorca powinien również zweryfikować, czy leasingodawca posiada stosowne zabezpieczenie bankowe.

Przedmiotem leasingu mogą być zarówno nieruchomości (takie jak grunty, budynki czy na przykład lokale spółdzielcze itp.) , jaki również środki transportu, maszyny oraz urządzenia. Z tego też względu leasing stanowi częste źródło finansowania dla właścicieli firm w Polsce. Jest to korzystna forma finansowania przez firmy nowych sprzętów, nieruchomości itp. i w ostateczności nabywania ich na swoją własność. Z tego właśnie względu leasing cieszy się tak dużą popularnością wśród właścicieli firm. Kredyty i leasing to najpopularniejsze w naszym kraju sposoby na rozwój dla firm. Dzięki takim źródłom jak leasing finansowy polscy przedsiębiorcy mogą stale doskonalić się i stwarzać kolejne miejsca pracy, a to zapewnia im dalszy rozwój.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email