Finanse inwestora – fundusze inwestycyjne

Na przestrzeni ostatnich trzech lat średnio blisko połowa funduszy inwestycyjnych (około 46 proc.) miała wyniki lepsze od wzorca. Wzorzec taki nazywamy benchmarkiem. Jest to wskaźnik odzwierciedlający strukturę inwestycji danego rodzaju funduszy. Pokazuje wynik, jaki można było osiągnąć, biorąc pod uwagę sytuację na rynku.

Dziś możemy rekomendować następujące fundusze inwestycyjne: Aviva Investors, Union Investment, a także Idea i KBC

Print Friendly, PDF & Email