Finanse Europy: polskie wsparcie dla strefy euro

Przewodniczący Rady Europejskiej  Herman Van Rompuy poinformował, że zarówno kraje strefy euro, jak i niektóre kraje Unii zdecydowały się wzmocnić Międzynarodowy Fundusz Walutowy środkami  w wysokości aż 200 mld euro. Środki te mają służyć wsparciu zadłużonych krajów eurolandu na drodze wyjścia  kryzysu. Pomoc ta ma zostać zrealizowana poprzez pożyczki banków centralnych państw Unii.

Deklarację wsparcia ze strony Polski złożył minister finansów Jacek Rostowski.

NBP z kolei deklaruje gotowość rozważenia tej propozycji pomocy strefie euro. Natomiast jeszcze nie dysponuje wystarczającymi informacjami na temat kształtu tych rozwiązań i slai zaangażowania banku. NBP jest zdania, że kryzys euro i brak stabilizacji europejskich rynków odciskają się negatywnie na funkcjonowaniu systemu finansowego w Polsce i chce podjąć kroku ku jego stabilizacji.

(źródło: PAP )

Print Friendly, PDF & Email