Finanse dla przedsiębiorców – kiedy dotacja jest do zwrotu?

Dotacje unijne stanowią doskonałe źródło finansowania dla osób planujących otwarcie działalności gospodarczej, lub tych, które posiadają już swoje przedsiębiorstwa i chciałyby je bardziej rozwinąć. Otrzymanie dotacji unijnej wcale nie jest łatwe. Co więcej, należy dobrze realizować projekt, aby nie stracić dofinansowania.

Finanse przedsiębiorcy są szczegółowo prześwietlane, musi on również przedstawić szczegółowy biznesplan, w którym będą znajdowały się informacje na temat tego, na co finanse z dotacji mają zostać przeznaczone. Osoba starająca się o uzyskanie dotacji unijnej musi ponadto szczegółowo rozpisać koszty wszystkich sprzętów, które planuje zakupić z tych środków itp. Kiedy więc okaże się, że przedsiębiorca (albo osoba fizyczna, która dopiero rozpoczyna swoją działalność) otrzyma dotację, może uważać to za prawdziwy sukces.

Dotacja unijna to prawdziwe wsparcie, jeśli chodzi o finanse. Należy jednak pamiętać o tym, że do pełnego sukcesu jest jeszcze daleko. Wszystko z tego względu, że po otrzymaniu dotacji unijnej należy szczegółowo się z niej rozliczyć. Kiedy warunki, na jakich przyznano dotację unijną nie zostaną spełnione, przedsiębiorca będzie musiał zwrócić całą kwotę.

Na co należy więc zwrócić szczególną uwagę, aby dzięki dotacji unijnej nasze finanse nie ucierpiały? Wszelkie informacje powinny znaleźć się w umowie, jaką przedsiębiorca podpisze z instytucją, która odpowiada za udzielenie dotacji. W umowie tej powinny znajdować się szczegółowe warunki przekazania dotacji. W razie wątpliwości powinny tam być również dane do kontaktu z osobą odpowiedzialną za dotacje. Nawet bez czytania umowy, warto jednak pamiętać o kilku kwestiach, które nie mogą zostać zaniedbane.
Przede wszystkim, jak wspomniano powyżej, należy prowadzić szczegółowe zestawienie wydatków. Należy szczegółowo rozliczać się z instytucją z każdej faktury tak, aby możliwe było zweryfikowanie, czy środki finansowe rzeczywiście wydawane są wedle założonych we wniosku o dotację.
Niezwykle istotne jest również prawidłowe realizowanie założonego projektu. Nie chodzi tutaj już tylko o finanse, ale również o realizację głównych celów, czyli na przykład stworzenie dodatkowych miejsc pracy w określonym w umowie terminie, a także dopilnowanie, aby takie stanowisko spełniało założone kryteria. Nie tylko finanse prowadzone w niewłaściwy sposób, ale również błędna realizacja punktów projektu może być powodem do cofnięcia dotacji unijnej.
W trakcie realizacji projektu przedsiębiorca będzie musiał sporządzać sprawozdania. Ważne zatem, aby miały one odpowiednią formę i zawierały wszelkie istotne dla instytucji udzielającej dotacji informacje. Sprawozdania takie powinny dostarczać szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób realizowane są poszczególne etapy projektu, zarówno jeśli chodzi o finanse, jak i realizację założonych celów.
Niezwykle istotne jest także weryfikowanie działań podwykonawców. Nawet bowiem jeśli przedsiębiorca uważa, że jego działania są w stu procentach zgodne z założeniami projektu, to może okazać się, że podwykonawcy nie przykładają już do tej kwestii tak wielkiej uwagi. Jeśli więc przedsiębiorca powierzy realizację części projektu innym osobom bądź firmą, koniecznie musi czuwać nad sposobem ich realizacji. Jeśli podwykonawca źle zrealizuje założenia projektu, przedsiębiorca może oczywiście wystąpić na drogę sądową, jednak musi liczyć się z tym, że to on odczuje skutki złego realizowania zapisów umowy, co będzie skutkowało sankcjami.

Jeśli projekt jest niewłaściwie realizowany, trzeba liczyć się z możliwymi konsekwencjami. Jakimi? Przełoży się to oczywiście na jej finanse. W najgorszym wypadku cała kwota dotacji może zostać cofnięta, wówczas przedsiębiorca będzie zmuszony do zwrotu całej dotacji. Zła realizacja projektu może skutkować także potrąceniem części środków finansowych z kolejnej transzy czy zakaz możliwości o wnioskowanie o dotację unijną w przyszłości. Z powodu złego realizowania projektu częstsze mogą być też kontrole przedsiębiorcy.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email