Finanse Chin- wymienialny juan

Jak zapowiada doradca chińskiego Banku Centralnego Chen Yulu reformy systemu ustalania kursu chińskiej waluty powinny zakończyć się w 2017 r., pozwoli to w 2020 r. na pełną wymienialność juana i całkowite otwarcie rynku kapitałowego oraz finansowego.
Obecnie chińska waluta jest używana w transakcjach międzynarodowych w ograniczonym zakresie, do rozliczeń za towary i usługi w tych przypadkach, gdy partnerzy biznesowi mają konta w chińskich bankach. Jednakże rozliczenia kapitałowe, związane z zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi i pośrednimi, inwestycjami w instrumenty pochodne, wpłatami na rachunek rezerwowy oraz wszelkie inne operacje finansowe są nadal ściśle kontrolowane przez państwo, z powodu obaw o nagłe przepływy kapitału z i do kraju.

Print Friendly, PDF & Email