Dodatek mieszkaniowy – dla kogo dodatkowe pieniądze?

Dodatki mieszkaniowe stanowią dodatkowe wsparcie comiesięcznego, domowego budżetu. Niemniej jednak nie każdemu przysługuje prawo do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie. Kto zatem może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy i czym on właściwie jest? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Często właściciele nieruchomości nie mają pojęcia, że mają prawo do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Warto zatem zorientować się, jakie są zasady jego przyznawania, bo być może dodatek ten należy się również mam. Wprawdzie kwota wypłacana nam nie będzie astronomiczna, jednak stanowi wsparcie dla domowego budżetu. Komu więc dodatek mieszkaniowy przysługuje i w jaki sposób można się o niego ubiegać?

Dokładne zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Z 2013 r., poz. 966, z późn. zm.).
Zgodnie z zapisami tejże ustawy, o dodatek mieszkaniowy mogą starać się osoby, które są najemcami albo podnajemcami mieszkania. Dodatek należy się także osobom, które zamieszkują w lokalach mieszkalnych, co do których mają ustanowione spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Kto jeszcze może starać się o dodatek mieszkaniowy? Z pewnością mogą na niego liczyć osoby, które mieszkają w mieszkaniach znajdujących się w budynkach będących własnością tych osób, a także osoby, które są właścicielami samodzielnych mieszkań. O dodatek mieszkaniowy mogą się ponadto ubiegać osoby zajmujące lokale mieszkalne bez posiadania tytułu prawnego, które oczekują na mieszkanie socjalne albo zamienne, które im przysługuje. I wreszcie na otrzymanie dodatku mieszkaniowego mogą też liczyć osoby, które posiadają tytuł prawny do zajmowanego przez siebie mieszkania i ponoszą wszelkie wydatki związane z zajmowaniem tegoż mieszkania.

231

Jeśli należymy do grona wymienionych powyżej osób, musimy jeszcze sprawdzić, czy spełniamy kryterium dochodowe. Na dodatek mieszkaniowy mogą liczyć osoby, których średni miesięczny dochód na osobę (która jest członkiem gospodarstwa domowego) w okresie 3 ostatnich miesięcy nie przekracza 125 procent kwoty najniższej emerytury (dotyczy gospodarstwa wieloosobowego). Jeśli gospodarstwo jest jednoosobowe, to kwota ta nie może przekraczać 175 procent tej kwoty.
Jak przekłada się to na liczby? Od 1 marca 2015 roku kwota dla gospodarstw wieloosobowych wynosi 1100,56 złotych, natomiast dla gospodarstw jednoosobowych jest to kwota rzędu 1540,79 złotych.

Co w sytuacji, kiedy wspomniana wyżej kwota zostaje przekroczona? Nie wyklucza to możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego. Jeśli przekroczenie nie jest znaczące, to kwota dodatku mieszkaniowego zostanie obniżona o kwotę przekroczenia.

O dodatek mieszkaniowy można się ponadto ubiegać, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza określonej powierzchni. I tak – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego maksymalny metraż mieszkania wynosi 35 metrów kwadratowych. W przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego będzie to 40 metrów kwadratowych. Jeśli na gospodarstwo domowe składają się 3 osoby, to maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkania może wynosić 45 metrów kwadratowych. W przypadku 4.osobowego gospodarstwa domowego będzie to powierzchnia do 55 metrów kwadratowych a przy 5.osobowym gospodarstwie domowym – maksymalnie 65 metrów kwadratowych. Jeśli mieszkanie zamieszkuje 6 osób, to powierzchnia mieszkania nie może przekraczać 70 metrów kwadratowych. Jeśli natomiast gospodarstwo domowe składa się z większej niż 6 liczby osób, to na każdą kolejną osobę przypada dodatkowych 5 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkania.

To tylko część wymogów jakie należy spełnić, jeśli chcielibyśmy ubiegać się o uzyskanie dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe informacje uzyskamy z całą pewnością u właściwego organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na drodze decyzji przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email