Długi Polaków znów większe

Ponad 2 mln Polaków nie może sprostać terminowemu regulowaniu zobowiązań. Łączna kwota zaległych płatności wyniosła 35,48 mld zł
W ciągu 2011 roku zobowiązania Polaków wzrosły o ponad 10 mld zł, czyli o 42 proc. Podobnie było rok temu.
Obserwowane jest coraz wyższe średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika. Na początku 2011 r. średnie zaległe zadłużenie nieznacznie przekraczało 13 tys. zł. Na koniec minionego roku kwota ta przekroczyła 17 tys. zł.
Pomimo całego zamieszania w świecie finansów lokalnych i europejskich Polacy priorytetowo traktują zobowiązania hipoteczne i tutaj nie obserwowano znacznych wzrostów zadłużeń.

Print Friendly, PDF & Email