Czy banki będą dopłacać do kredytów we frankach?

SNB ustalił stopę procentową na poziomie -0,25 proc. Nie oznacza to jednak, że banki będą dopłacały do kredytów we frankach. Umowy  kredytowe nie dopuszczają  możliwości, dopłacania kredytobiorcy do zobowiązania. Jeśli stopa jest dodatnia, klient płaci marżę plus odsetki. W przypadku ujemnej stopy – kredytobiorca płaci  samą marżę.

 

 

Print Friendly, PDF & Email