Coraz mniej środków emigranci przesyłają rodzinom w Polsce

Bank centralny oblicza, że w szczycie fali, która przypadła na 2007 rok, emigranci przesłali w przeliczeniu na naszą walutę 20 mld zł (5,3 mld euro). Teraz transferowane kwoty są o około 15-20 proc. niższe. W drugim kwartale było to nieco ponad 4 mld zł.

Sam początek roku jest zazwyczaj pod tym względem słabszy, dlatego lepiej patrzeć na całe pierwsze półrocze. W tym roku transfery wyniosły 7,4 mld zł, o 13 proc. mniej niż w tym samym czasie ubiegłego roku.

NBP co roku prowadzi badania ankietowe wśród emigrantów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Holandii. Wynika z nich, że dziś blisko połowa z nich, czyli mniej więcej milion, przesyła pieniądze do Polski.

Nieprzerwanie największa rzeka płynie z Niemiec. Co roku jest to ponad miliard euro, w ubiegłym roku rekordowe – 1,15 mld euro. A dane za pierwszy kwartał pokazywały dalszy wzrost o 15 proc., i to mimo ograniczeń w dostępie do rynku pracy. Dopiero od 1 maja możemy tam pracować bez ograniczeń. Według wstępnych sygnałów na wyjazd zdecydowało się najwyżej kilkadziesiąt tysięcy Polaków.

Print Friendly, PDF & Email