Budowa domu na kredyt? Uważaj na terminy

Jeśli budowa domu finansowana jest z kredytu, nie można przeciągać jej w nieskończoność. Bank daje na ukończenie inwestycji około trzech lat. Przesuniecie terminu jest możliwe  tylko w uzasadnionych przypadkach. Jeśli okaże się, że ostateczny koszt budowy będzie niższy niż ten szacowany przez bank, można przeznaczyć nadwyżkę na spłatę kapitału i obniżyć ratę.

Print Friendly, PDF & Email