Banki w Polsce – wzrost akcji kredytowej przedsiębiorstw

Komisja Nadzoru Finansowego podaje, że plany finansowe banków na 2012 r. zakładają wzrost kredytów dla przedsiębiorstw o 14 proc., a dla gospodarstw domowych o 3 proc.

Wskazuje to, że banki mają potencjał do wzrostu akcji kredytowej. Są też przekonane, że przedsiębiorstwa będą się rozwijały i będą potrzebowały zasilenia kapitałowego z zewnątrz.

Plany banków w 2012 r. dotyczące kredytów dla sektora przedsiębiorstw pozwalają firmom zakładać, że dostęp do kredytu może nie będzie łatwiejszy, ale na pewno nie będzie ograniczany. KNF zebrał informacje od banków, które posiadają 94 proc. aktywów całego polskiego sektora.

Print Friendly, PDF & Email