Banki na stabilnej pozycji

Jak ocenia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), sytuacja banków na polskim rynku jest stabilna i określana na dobrą. Niemniej jednak KNF rekomenduje niektórym instytucjom finansowym, aby wzmacniały i utrzymywały wysoki poziom bazy kapitałowej.

Jak przyznaje KNF, banki mają się mimo wszystko dobrze. Swoją dobrą sytuację z pewnością zawdzięczają po części przyspieszeniu wzrostu gospodarki, jaki w ostatnim czasie można było zaobserwować.

KNF podkreśla, że obecna sytuacja banków obniżyła znacząco ryzyko ich działalności. Mimo to Komisja w dalszym ciągu będzie przyglądała się instytucjom finansowym pod tym kątem.

Print Friendly, PDF & Email