Banki – mniejsze nie mają szans na rynku?

Corocznie zmniejsza się liczba banków w Polsce. Jest to efektem konsolidacji banków, a nie ich likwidacji. Regularnie dochodzi do konsolidacji banków. Większe instytucje finansowe przejmują mniejsze, efektem czego jest mniejsza liczba nazw banków. Eksperci wskazują, że na rynku mają szansę przetrwać jedynie największe banki. Mniejsze i gorzej prosperujące instytucje finansowe zostaną po prostu wchłonięte przez czołowe spółki.
To właśnie największe i najbardziej rozpoznawalne banki zyskują bowiem zaufanie klientów.

Print Friendly, PDF & Email