Bank Zachodni WBK podsumował 2014 rok

Po czterech kwartałach 2014 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała 2,64 mld zł zysku brutto, o 5 % więcej niż przed rokiem. Zysk netto wzrósł do kwoty 2,05 mld, a zysk należny udziałowcom BZ WBK wyniósł 1,91 mld zł. Dochody Grupy wzrosły o 8%, a wskaźnik efektywności kosztowej, po wyłączeniu kosztów integracji spadł do 44,5%.

Materiały prasowe

Print Friendly, PDF & Email