odmowna decyzja kredytowa

Bank odmówił udzielenia kredytu na mieszkanie – jakie mogą być tego powody?

Kierując swe kroki w stronę banku oczekujemy, że nasz wniosek o kredyt zostanie szybko rozpatrzony, a pieniądze w niedługim czasie powędrują na nasze konto bankowe. Rzeczywistość potrafi jednak zaskoczyć – nie dość, że proces weryfikacji może być długi, to jeszcze bank może odmówić nam udzielenia pożyczki.

Dlaczego bank może odmówić nam udzielenia kredytu na zakup mieszkania? Powodów może być kilka. Bank każdorazowo rozpatruje wniosek o kredyt indywidualnie, weryfikując wszystkie dane kredytobiorcy. Niemniej jednak nawet w sytuacji, kiedy teoretycznie spełniamy wszelkie wymagania, bank może wydać nam decyzję odmowną.

W pierwszej kolejności bank z pewnością zwróci uwagę na okres zatrudnienia klienta. Jeśli posiada on umowę o pracę, która jednak trwa od niedawna, na przykład od 3-4 miesięcy, to bank może nie wyrazić zgody na udzielenie kredytu. Istnieje bowiem obawa, że osoba taka nie utrzyma się w jednej firmie zbyt długo (nie jest dostatecznie związana z firmą), lub że pracodawca nie przedłuży takiej osobie umowy, którą zawarł np. na okres próbny. Ponadto młode osoby znacznie częściej zmieniają miejsce zatrudnienia, niż starsi pracownicy. Z tego też względu bank może nie chcieć ponosić ryzyka, że klient nagle utraci płynność finansową i przestanie spłacać kredyt.

Jednym z powodów odmówienia udzielenia kredytu hipotecznego może być zanikająca zdolność kredytowa. Mowa o sytuacji, kiedy osoba weryfikująca zdolność kredytową klienta stwierdzi, że źródło dochodu przedstawione przez klienta nie jest stabilne, na przykład posiada on wprawdzie umowę o pracę, ale jedynie na czas określony, który jest znacznie krótszy niż wnioskowany termin spłaty całego zobowiązania względem banku. Analitycy bankowi mogą także w nieco inny sposób przeliczyć wydatki klienta, na przykład nie uwzględnią jego przychodów z tytułu umów nie będących umowami o pracę (zlecenia, o dzieło itp.).

Dla banku bardzo istotną kwestią jest stabilność zatrudnienia klienta. Jeśli więc nawet w chwili obecnej, powiedzmy od pół roku, może on wykazać się bardzo wysokimi dochodami, jednak wcześniej zarabiał o wiele mniej, to tak znacząca dysproporcja w wynagrodzeniu może wydać się bankowi podejrzana. Wówczas, aby nie ryzykować, że za jakiś czas znowu sytuacja finansowa klienta drastycznie się zmieni, bank wyda odmowną decyzję kredytową.

Kolejną ważną kwestią jest wysoki stopień ryzyka udzielenia kredytu. Chodzi o klientów, którzy wprawdzie posiadają odpowiedni dochód, który wystarczy do comiesięcznej spłaty zobowiązania, jednak nie dysponują żadnymi nadwyżkami finansowymi. W takiej sytuacji kiedy kredytobiorca musiałby ponieść nagłe, nieprzewidziane koszty, jego stabilność finansowa uległaby zachwianiu. O obawie o to, że mogłyby się to negatywnie odbić na regularnych spłatach rat za kredyt hipoteczny, bank również może uznać, że byłaby to zbyt ryzykowna pożyczka. W takiej sytuacji również można spotkać się z odmowną decyzją banku.

Bank z pewnością sprawdzi również historię kredytową klienta. Jeśli ta jest negatywna, gdyż np. 3-4 lata temu nieterminowo spłacał on inne zobowiązanie, przez co trafił do bazy BIK (Biuro Informacji Kredytowej, gromadzące i udostępniające dane o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów), bank niemal na pewno odmówi mu kredytu. Oczywiście pamiętajmy, że negatywną historię kredytową zawsze można zniwelować. Trzeba oczywiście skontaktować się w tym celu z BIK a także starać się odbudować pozytywną historię kredytową, poprzez rzetelne spłacanie najpierw niewielkiego, a później nieco większego kredytu (na przykład pożyczka na zakup lodówki, a później niewielki kredyt gotówkowy).

Również zbyt wysoka kwota wnioskowanego kredytu może być przyczyną decyzji odmownej. Jeśli analitycy bankowi stwierdzą, że tak duża suma może zbytnio obciążyć kredytobiorcę, lub gdy wcześniej nie zaciągał on dużych zobowiązań finansowych (przez co nie wiadomo, czy potrafiłby je rzetelnie spłacić przez okres kilku-, kilkudziesięciu lat), bank również może odmówić kredytu na zakup mieszkania.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email