Bank of America obciążony karą finansową

Bank of America zawarł ugodę z amerykańskim rządem, w ramach której będzie zobligowany do zapłacenia kary finansowej w wysokości 17 miliardów dolarów.

Kara jest efektem nieetycznych działań podjętych przez bank, jeszcze przed wybuchem kryzysu w 2008 roku. Wówczas to bank ten sprzedawał swoim klientom papiery wartościowe, które zabezpieczone były przez kredyty hipoteczne o wysokim ryzyku.

17 miliardów dolarów zostanie rozdzielone pomiędzy Departament Sprawiedliwości, kilka stanów a także klientów Bank of America.

Ugoda pozwoli bankowi na uniknięcie procesów sądowych, które byłyby wytaczane cywilnie w związku z narażeniem inwestorów na straty finansowe.

Print Friendly, PDF & Email