Aplikacje mobilne zamiast książek telefonicznych

Katalogi drukowane zostaną w tym roku zupełnie wyparte przez bardziej skuteczne rozwiązania internetowe. Wszyscy liczący się gracze rezygnują z wydawania katalogów papierowych, inwestując w rozwój bardziej perspektywicznych rozwiązań online, a więc katalogów internetowych czy usług mobilnych.

Zmiany zaszły bardzo szybko: w 2009 roku Polskie Książki Telefoniczne (pkt.pl) wydały ponad 6 mln książek w wersji papierowej, a badania z 2010 roku pokazały, że 7,5 mln Polaków korzystało z tego typu katalogów. Dziś żółte książki telefoniczne podrzucane pod drzwi naszych bardziej przypominają objętością magazyny dla kobiet niż opasłe katalogi teleadresowe.

Print Friendly, PDF & Email