Agencja ratingowa zapowiada cięcia ocen w strefie euro

Teraz kolejna agencja ratingowa chce obniżyć wiarygodność aż 6 państw Europy.
Agencja ratingowa Fitch spodziewa się, że jej przegląd wiarygodności kredytowej sześciu państw strefy euro spowoduje obniżenie ratingu większości z nich o jeden bądź dwa stopnie.
Jeszcze w grudniu Fitch umieścił Belgię, Cypr, Hiszpanię, Irlandię, Słowenię i Włochy na negatywnej liście obserwacyjnej, twierdząc , że jak na razie skuteczne rozwiązanie kryzysu zadłużeniowego strefy euro jest poza strefą zasięgu.
Przegląd Agencji Fitch zostanie sfinalizowany pod koniec stycznia.

Print Friendly, PDF & Email