Ulga przy sprzedaży mieszkania – kogo obejmuje?

Wszystkie osoby, którym udało się sprzedać mieszkanie, są zobowiązane do zapłacenia podatku dochodowego. Czy rzeczywiście wszyscy…? Okazuje się, że jednak nie. W przepisach prawa zostały uwzględnione sytuacje, kiedy możemy skorzystać z ulgi podatkowej.

Ulga podatkowa regulowana jest przez przepisy prawa podatkowego. Nazywamy nią odliczenia, zwolnienia, obniżki i zmniejszenia, których zastosowanie skutkuje obniżeniem podstawy opodatkowania albo ogólnej wysokości kwoty podatku.
Komu tego rodzaju ulga podatkowa przysługuje, jeśli mowa o nieruchomościach?

Powszechnie wiadomo, że sprzedając mieszkanie albo dom zobowiązani jesteśmy do opłacenia podatku dochodowego. Ulga podatkowa pozwala jednak na uniknięcie konieczności takiej zapłaty.

Ulga podatkowa jest regulowana przez Ustawę z lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mowa tu oczywiście o uldze podatkowej obowiązującej przy sprzedaży mieszkania. Zgodnie z zapisami ustawy, niektóre osoby mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Kto zatem zalicza się do grona takich osób?
Z ulgi tego rodzaju mogą skorzystać osoby, które środki finansowe pozyskane ze sprzedaży swojej nieruchomości (mieszkanie, dom) przeznaczą na własne cele mieszkaniowe.
Zadajmy sobie zatem pytanie, czym są cele mieszkaniowe? Ustawa o podatku dochodowym określa te cele w sposób jasny.

Do wydatków na cele mieszkaniowe, które pozwalają na skorzystanie z ulgi podatkowej, zalicza się:
– rozbudowę, nadbudowę i przebudowę, lub też adaptację na cele mieszkalne należącego do nas budynku niemieszkalnego (lub jego części), lokalu niemieszkalnego albo pomieszczenia niemieszkalnego, których jesteśmy właścicielem;
– rozbudowę, nadbudowę i przebudowę albo remont budynku lub lokalu mieszkalnego albo jego części, pod warunkiem, że jesteśmy jego właścicielem;
– zakup budynku mieszkalnego, pewnej jego części albo udziału w prawach do nieruchomości, lub też zakup gruntu, który związany jest z tą nieruchomością;
– zakup gruntu albo nabycie udziału w gruncie, który przeznaczony jest pod budowę budynku mieszkalnego;
– zakup gruntu, na którym rozpoczęta jest już budowa nieruchomości mieszkaniowej;
– nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania, albo udziału w takim prawie, lub też wykupienie prawa albo udziału do domu jednorodzinnego, należącego do spółdzielni mieszkaniowej.

Należy pamiętać, że podatnicy, którzy kwalifikują się do skorzystania z ulgi podatkowej, mają na jej wykorzystanie dwa lata od momentu sprzedaży swojego domu albo mieszkania.

132

Ulga podatkowa może także przysłużyć się spłacie kredytu hipotecznego. Mówi o tym art. 21 ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z tym artykułem w sytuacji, kiedy pochód ze sprzedaży mieszkania albo domu zostanie przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty na budowę domu (przy założeniu, że działka budowlana stanowiła odrębną własność jednego z małżonków-kredytobiorców) uzyskaną na drodze dziedziczenia), wówczas przysługuje również zwolnienie z konieczności zapłaty podatku pochodowego.

Jak widać na podstawie powyższego, uzyskanie ulgi podatkowej możliwe jest w przypadkach, kiedy środki finansowe pozyskane ze sprzedaży domu albo mieszkania planujemy przeznaczyć na dalsze cele mieszkaniowe. Warto zaznajomić się szczegółowo z Ustawą z lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby dokładnie i szczegółowo wiedzieć, w jakich przypadkach rzeczywiście mamy możliwość skorzystania z tego rodzaju ulgi podatkowej. Jest to z pewnością bardzo korzystne z punktu widzenia podatnika, ponieważ daje możliwość rozporządzania dodatkowymi, wolnymi środkami finansowymi na dalsze cele mieszkaniowe. Warto zatem poświęcić czas, ponieważ może okazać się, że ulga podatkowa należy się również nam.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email