Lokata, która może przynieść do 19,5% zysku w ciągu dwóch lat.

Od 21 stycznia można składać zapisy na Lokatę Strukturyzowaną Podwójna Szansa Banku Zachodniego WBK. Lokata może przynieść do 19,5% zysku w ciągu dwóch lat. Lokata Strukturyzowana Podwójna Szansa to propozycja produktu strukturyzowanego, opartego o indeksu Euro Stoxx® Banks. W skład indeksu wchodzi 32 europejskich spółek giełdowych z krajów należących do Europejskiej Unii Monetarnej (EMU), których głównym źródłem dochodów jest działalność bankowa. Przyjęta strategia umożliwia uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu w przypadku umiarkowanego wzrostu bądź spadku notowań indeksu Euro Stoxx® Banks, przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu umownego. Strategia Lokaty Strukturyzowanej Podwójna Szansa jest ukierunkowana na wzrost notowań indeksu, i analogicznie, na spadek notowań indeksu. Dzięki zastosowaniu wypłaty kuponów przy przekroczeniu Barier, strategia pozwala uzyskać dodatkowe oprocentowanie w związku ze wzrostem (spadkiem) notowań indeksu, a następnie ich spadkiem (wzrostem).

Źródło: materiały prasowe

Print Friendly, PDF & Email